Ga naar de inhoud

Disclaimer

Begripsomschrijving van deze disclaimer

  • gebruik(en): alle denkbare handelingen;
  • de gebruiker: de bezoeker van de website;
  • de content: alle in de website aanwezige inhoud
  • (teksten, cijfers, getallen en beeldmateriaal.

Onderstaande is van toepassing op iedere pagina van de website Door de website te bezoeken en de pagina’s te bekijken stem je in met deze disclaimer. De content van de website is door de NGK Gouda met de grootst mogelijke zorg samengesteld toch aanvaardt de NGK Gouda geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

Intellectuele rechten

De NGK Gouda is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten van de NGK Gouda. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

Nadere informatie

Als je nog vragen of twijfels hebt kun je contact met ons opnemen; zie hiervoor onze contactgegevens.

De NGK Gouda is onderdeel van de Nederlandse Gereformeerde Kerken.