Ga naar de inhoud

Gebed voor de Catechismuspreek

Hemelse Vader, uw Woord is een betrouwbaar getuigenis, een lamp voor onze voet en een licht op ons pad. Wij bidden U, geef ons inzicht in uw Woord en verlicht ons verstand door uw Heilige Geest.

Wij belijden dat wij uit onszelf hoogmoedig onze eigen weg willen gaan en niet de weg van uw inzettingen. Overwin ons toch door uw macht. Leer ons ootmoedig te buigen voor uw Woord en laat heel ons leven daardoor beheerst worden.

Wij danken U, dat uw kerk door de eeuwen heen uw Woord heeft nagesproken in haar belijdenis en dat mee daardoor uw kinderen van geslacht tot geslacht de waarheid van uw Woord mochten vasthouden. Open door de prediking van deze middag de Schriften voor ons. Bevestig ons daardoor in het christelijk geloof.

En breng tot bekering die van uw waarheid afdwalen, zodat wij samen met hen U eensgezind dienen.

Wil ons verhoren, hemelse Vader, in de naam van Jezus Christus, uw Zoon. Amen.