Ga naar de inhoud

Gebed voor het eten

Almachtige God, Schepper van hemel en aarde, wij vragen uw zegen over deze gaven, die wij dank zij de verlossing van Christus uit uw milde hand ontvangen. Vernieuw onze krachten, zodat wij onze arbeid kunnen voortzetten. Laten wij al uw gaven zo mogen gebruiken, als U in uw Woord ons hebt geleerd. Geef dat wij uw koninkrijk zoeken en ons niet hechten aan de dingen van deze wereld, maar ze loslaten, wanneer U dat van ons vraagt. Zegen ons ook door de lezing van uw Woord en vervul ons met dankbaarheid, omdat wij ook het brood kennen dat niet vergaat, maar blijft tot in het eeuwige leven door Jezus Christus, onze Here. Amen.