Ga naar de inhoud

Wat we geloven

Wij geloven in God. In de Bijbel maakt hij zich aan ons bekend als God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest.

De Vader

Wij geloven in God de Vader. Hij heeft deze wereld gemaakt en zorgt nog steeds voor deze wereld.

De Zoon

Wij geloven dat God de wereld perfect heeft gemaakt. Helaas ging het snel mis en kwam het kwaad in de wereld. God heeft zijn Zoon, Jezus Christus, aan ons gegeven. Hij is voor onze zonden aan het kruis gestorven. Wij geloven dat Hij uit de dood is opgestaan en naar de hemel is gegaan. Hij heeft betaald voor onze zonden!

“Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft” Johannes 3:16

Orgel buizen
Handen die brood breken
Foto van de tafel
Foto van orgel details
Foto van Avondmaal
Foto van de tafel
previous arrow
next arrow

De Heilige Geest

God heeft ons zijn Heilige Geest gegeven. De Geest helpt ons in God te geloven en het goede te doen. In de Bijbel zegt God dat je bij Hem mag horen. Voor eeuwig! Ieder mens is belangrijk voor God! En Hij wil dan ook graag een relatie met ons aangaan. Onze relatie met God wordt versterkt tijdens de kerkdiensten. Tijdens de kerkdiensten aanbidden en eren we onze God en leren we over Hem. Geloven kunnen we niet zelf, we hebben God daarbij nodig en we kunnen elkaar daarbij helpen.

De Bijbel

De bijbel is niet zomaar een boek. Wij geloven dat de Bijbel het Woord van God is en dat God de Bijbel heeft gegeven om ervoor te zorgen dat wij Hem kennen. Daarin vertelt Hij ons dat Hij van zo veel van ons houdt dat hij Jezus heeft gegeven. De Bijbel bestaat uit twee delen, het Oude Testament en het Nieuwe Testament.

Bidden

Bidden kan lastig zijn. Zeker als je het niet gewend bent of het al tijden niet meer hebt gedaan. God zegt in de Bijbel dat je altijd bij hem terecht kan. Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat je nodig hebt en dank hem in al je gebeden. Wil je dat wij voor je bidden? Of wil je dat we mét je bidden? Laat het ons weten. Neem contact op via onze predikant of de scriba.

Bekende gebeden uit de kerkbijbel:

Gebed voor het eten
Gebed na het eten
Gebed bij ziekte I
Gebed bij ziekte II
Gebed voor de Catechismuspreek
Gebed na de Catechismuspreek

Vragen over geloven?

Heb je vragen over geloof? Lees verder op vwww.vragenovergeloven.nl

Wil je liever met iemand praten? Neem contact op met onze predikant of stuur een mail naar opzoeknaargod@ngkgouda.nl