Ga naar de inhoud

Jaarthema 2023 – 2024

Samen onderweg

Het jaarthema ‘Samen onderweg’ is gekozen aan de hand van de Visie 2030. Door middel van drie themapreken ‘ontmoeten’, ‘aanmoedigen’ en ‘ondersteunen’ zullen we het thema met elkaar overdenken. Om hier ook praktisch handen en voeten aan te geven worden er gedurende het jaar diverse activiteiten en ontmoetingsmomenten georganiseerd. Download de flyer

Preek 1 – Ontmoeten, 17 sept 2023

Preek 2 – Aanmoedigen, 14 jan 2024

Preek 3 – Ondersteunen, 10 maart 2024

Vorige jaarthema’s