Ga naar de inhoud

Privacyverklaring ngkgouda.nl

Dit is de privacyverklaring van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt in Gouda. Met deze verklaring informeren we u, in het kader van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) over de persoonsgegevens die ngkgouda.nl van je bewaart. Voor vragen naar aanleiding van deze tekst kunt je contact opnemen met het webteam@ngkgouda.nl

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door de browser worden opgeslagen op je computer. De NKG Gouda gebruikt cookies om je te herkennen bij een volgend bezoek. Hierdoor hoef je bijvoorbeeld niet opnieuw in te loggen of steeds opnieuw de cookie melding te accepteren. Je kunt je browser zo instellen dat je tijdens het website bezoek bij de NKG Gouda geen cookies ontvangt.

Websitestatistieken / Google Analytics

NKG Gouda maakt gebruik van Google Analytics om het bezoek van de website te meten. Er worden geen persoonsgegevens van NKG Gouda met Google gedeeld. Google maakt echter wel een profiel van je op basis van je surf-gedrag. Meer informatie over het privacy beleid van Google kunt je hier vinden: Privacybeleid – Privacy en voorwaarden – Google

Audio- en video opnames tijdens de kerkdiensten

Tijdens de kerkdiensten worden audio- en video opnames gemaakt. Deze worden live uitgezonden via https://kerkdienstgemist.nl/streams/187133. Na afloop blijven de uitzendingen 1 jaar beschikbaar via internet. Als je niet zichtbaar in beeld wilt komen, kun je plaats nemen op de 3 achterste rijen aan de rechterkant (gezien vanuit de zaalingang). Ben je zichtbaar in beeld gekomen of wordt je genoemd in een uitzending en wil je deze laten verwijderen? Stuur dan email naar webteam@ngkgouda.nl

Ledenadministratie

De onderstaande informatie wordt in de ledenadministratie bewaard (op het intranet). Alle opgeslagen gegevens zijn noodzakelijk voor het lidmaatschap van de gemeente (met uitzondering van de als optioneel aangemerkte gegevens). Per categorie is het doel van het opslaan van de gegevens benoemd.

Persoonsgegevens
Doel: Het identificeren en zichtbaar maken van je als lid van onze gemeente.

 • Voornaam/Roepnaam
 • Doopnamen
 • Achternaam (en evt Meisjesnaam)
 • Geslacht
 • Geboortedatum en – plaats

Contactgegevens
Doel: Onderling contact tussen gemeenteleden mogelijk maken.

 • Adres
 • Telefoonnummer (optioneel)
 • Mobiel telefoonnummer (optioneel)
 • Email adres (Het email adres is technisch noodzakelijk voor het aanmaken van een account. Leden zonder email adres krijgen een virtueel email adres van ngkgouda.nl)

Kerkelijke gegevens
Doel: Administratie van je kerkelijke status waarmee je lidmaatschap en toegang tot het heilig avondmaal is vastgelegd. Deze gegevens krijg je bij een eventuele verhuizing mee naar je volgende gemeente. Voor alle kerkelijke gegevens geldt ’indien van toepassing’.

Kerkelijke gegevens Actief lid

 • Lidtype (of je dooplid, belijdend lid of gastlid bent)
 • Doopdatum, -plaats en -kerk
 • Belijdenisdatum, -plaats en -kerk
 • Huwelijksdatum, -plaats en -kerk
 • Inkomende-attestatiedatum,
 • Kerkelijke bijzonderheden

Kerkelijke gegevens inactief lid

 • Uitgaande-attestatiedatum
 • Verhuisdatum
 • Onttrekkingsdatum
 • Overlijdensdatum

Verbanden binnen de gemeente
Doel: De relaties, verbanden en groepen binnen de gemeente zichtbaar maken.

 • Of je volwassene of kind bent
 • Familierelaties (ouders, kinderen, broers, zussen)
 • Of je kring- of wijklid bent
 • Wie je ambtsdragers zijn
 • Of je zelf een ambtsdragers bent (van welke wijk of kring en tot wanneer)
 • Of je specifieke taken of rollen hebt of lid bent van een specifieke commissie of groep

Administratieve gegevens
Doel: Administratief noodzakelijk.

 • Lidnummer
 • Ambtelijke Eenheid (hiermee wordt de werklast van ambtsdragers berekend met betrekking tot huisbezoek)
 • Lid status (actief of inactief)

Recht op inzage en rectificatie

Contactgegevens kunt je zelf aanpassen via je profiel op het intranet. Andere gegevens kun je laten wijzigen door een e-mail te sturen naar ledenadministratie@ngkgouda.nl. Indien je inzicht wilt in je kerkelijke gegevens kun je eveneens een e-mail sturen naar de ledenadministratie.

Duur van de opslag

Je gegevens worden opgeslagen zolang je lid bent van onze gemeente. De gegevens van inactieve leden blijven ten minste tot het einde van het jaar van de eerstvolgende oktober in de ledenadministratie staan in verband met de rapportages die de ledenadministratie in het najaar doet aan de kerkenraad en ten behoeve van de kerkdienst op oudejaarsavond. Daarna worden de gegevens gewist.

Gemeentemail en kerkblad email

De NKG Gouda verstuurd het kerkblad en gemeentemails naar de leden van de gemeente. Als non-profit organisatie zullen we nooit commerciële e-mails sturen of je e-mailadres delen met andere organisaties. De e-mails worden verstuurd via Mailchimp.com. Dit is een commercieel, online e-mail systeem. Voor het versturen van e-mails naar de gemeente worden de volgende gegevens van je opgeslagen in Mailchimp.

 • Voornaam/Roepnaam
 • Achternaam
 • E-mailadres
 • Lidtype
 • Of je volwassene of kind bent
 • Lid status (actief of inactief)

Het lidtype, het gegeven of je een volwassene of een kind bent en het gegeven of je account nog actief is, worden opgeslagen om gericht e-mails te kunnen versturen. Met deze gegevens kunnen we bijvoorbeeld alleen de belijdende leden e-mailen of alle volwassenen. Verder houdt Mailchimp gegevens bij over de verstuurde e-mails. Per e-mailadres wordt bijgehouden: welke e-mails zijn gestuurd, of de e-mails zijn aangekomen of niet, of de ontvanger de e-mail geopend heeft en of deze op een link in de e-mail heeft geklikt en zo ja, welke. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor het monitoren van de verstuurde e-mails.

Afmelden

Met het lidmaatschap van de gemeente gaan we er in principe vanuit dat je ook emails wilt ontvangen van de gemeente. Je kunt dit eventueel stopzetten via de link ‘afmelden’ die onderaan iedere verstuurde email staat vermeld. Als je je afmeldt voor de mailinglist, wordt je e-mailadres echter niet verwijderd. Je ontvangt alleen geen e-mails meer.