Meteen naar de inhoud

Vaste Vrijwillige Bijdrage (VVB)

Met elkaar vormen we de Vaste Burcht in Gouda. We zijn als gemeente verbonden aan elkaar. Samen zijn we gemeente van Christus. En er gebeurt veel in de gemeente.

Op zondag hebben we kerkdiensten. We hebben een eigen predikant, Arjan Koster. Er is bijbelclub tijdens de dienst en de jongere kinderen kunnen naar de schatzoekers. Door de week is er catechisatie, SOOS, en zijn een diverse commissies bezig met gemeenteopbouw, jeugd, het beheer van het gebouw, evangelisatie en nog veel meer. Ook hebben we kamp voor de jongeren en worden er voor de ouderen gezellige bijeenkomsten georganiseerd. Er wordt omgezien naar de zieken en hulpbehoevenden binnen en buiten de gemeente en zo valt er nog veel meer te noemen.

We merken dat we om elkaar geven en Gods liefde steeds maar weer willen uitdelen. Dat is prachtig om te zien. Daar worden natuurlijk ook kosten voor gemaakt. Vanuit de kerkenraad zien we graag dat deze activiteiten doorgang blijven vinden en ondersteund worden met uw financiële bijdrage.

Bijdrage naar vermogen

Er is geen richtlijn te geven voor wat eenieder bij moet dragen. De draaglast en draagkracht verschilt sterk per persoon en per gezin. In 2022 was de gemiddelde bijdrage per huishouden 1460 euro op jaarbasis. De bedragen lopen sterk uiteen, zoals te zien is in het bijgevoegde schema. We dagen u uit om in uw financiële planning eerst aan God en aan de ander te denken, in vertrouwen dat God zal voorzien en zijn zegen overvloedig is.

Staafdiagram met VVB verdeling

We vertrouwen erop dat als ieder steeds weer bijdraagt naar vermogen er genoeg financiële middelen zullen zijn om aan onze verplichtingen te voldoen en van betekenis te kunnen zijn in onze kerkelijke en plaatselijke gemeente.

Je kunt je vaste vrijwillige bijdrage overmaken naar NL88 INGB 0000 0183 21 t.n.v. Gereformeerde kerk vrijgemaakt. Tip: stel een automatische betaling in per maand dan hoef je er niet steeds aan te denken. Heb je nog vragen, stuur dan een email naar vvb@ngkgouda.nl

Alvast hartelijk dank voor je bijdrage!