Ga naar de inhoud

Hoeveel moet ik geven aan de kerk?

Laten we voorop stellen dat er geen harde norm of eis is. Ieders situatie is uniek. Alleen jijzelf kunt bepalen hoeveel je kunt en wilt geven. Dit stukje wil je op weg helpen door in te gaan op twee onderwerpen: hoeveel de kerk kost en waaraan je geld wordt uitgegeven.

Hoeveel kost de kerk?

De begroting van 2024 voorziet in 261.500 euro aan kosten. Wie dragen dat? Over het algemeen zullen dat de belijdende leden zijn (350 op de laatste peildatum). Per volwassene is dat 747 euro per jaar of 62 euro per maand. Dat is wat de kerk kost. Hoe worden die kosten gedekt? Huur en collectes helpen een deel, maar de bijdrage van de leden is daarbij met afstand de belangrijkste manier om kosten te dekken: ongeveer 90%. Die bijdrage is dus onmisbaar.

Waaraan wordt je geld besteed?

De 747 euro is als volgt verdeeld:

  • 420 euro voor personele kosten. Salaris en pensioen van dominee en koster.
  • 193 euro voor het kerkgebouw en pastorie. Denk aan aflossing hypotheek, verlichting, verwarming en onderhoud.
  • 46 euro voor quota: landelijke zending en opleiding bijvoorbeeld.
  • 69 euro voor kerkelijk leven: commissies, jeugdwerk, liturgie en muziek.
  • 19 euro voor algemene kosten: abonnementen, kopieerkosten et cetera.

Je Vaste Vrijwillige Bijdrage (VVB) bepalen

Terug naar de vraag aan het begin. Hoeveel moet ik geven aan de kerk? Tweeënzestig euro per persoon per maand dus? Zo’n rekensom houdt geen rekening met hoog/laag/geen inkomen of andere omstandigheden. Maar het bedrag dat de kerk kost is een nuttig startpunt om toe passen op je eigen financiële situatie en in gebed te komen tot een passende bijdrage.

We dagen je uit om God bij jouw financiële planning te betrekken. We vertrouwen erop dat als iedereen naar vermogen bijdraagt er genoeg financiële middelen zullen zijn om als kerkelijke gemeente aan onze verplichtingen te kunnen voldoen en van betekenis te kunnen zijn in Gouda.

Ben je eruit? De bijdrage kan naar NL88 INGB 0000 0183 21 t.n.v. Geref. Kerk in Gouda. Tip: stel een automatische betaling in per maand dan hoef je er niet steeds aan te denken. Graag ook een berichtje naar boekhouder@ngkgouda.nl (ook voor vragen over bovenstaande).

Alvast hartelijk dank voor je bijdrage!